Sponsorloop G.S.V. | 24 maart 2023

De Groningse Schoolvereniging

Opgehaald

25.501
2550050% bereikt van mijn streefbedrag € 1
Afgesloten Je kunt niet meer doneren

De aardbeving heeft het leven van honderdduizenden mensen in Turkije en Syrië volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. Er is dringend behoefte aan medische zorg, dekens, voedsel en onderdak. Samen met de leerlingenraad hebben wij bedacht om een sponsorloop te organiseren. Wij willen op 24 maart geld inzamelen voor de slachtoffers van de aarbeving door samen zo veel mogelijk rondjes te gaan lopen.

De kinderen hebben een sponsorformulier meegekregen. Deze mogen de kinderen gebruiken, dit hoeft niet. Alle donaties worden online via iDeal afgerekend, zo hoeven de kinderen niet met contact geld over straat.  

De kinderen kunnen gesponsord worden op twee verschillende manieren:

1. Per rondje
Vooraf spreekt u een bepaald bedrag per rondje af. De deelnemer zal u achteraf vertellen hoeveel hij of zij gelopen heeft en u maakt het bedrag over via de website.

2. Middels een vast bedrag
U spreekt een vast bedrag met de loper af. Dit bedrag kunt u ten alle tijde overmaken via de website. 

Wij hopen op een fantastische opbrengst én natuurlijk een mooie gezamenlijke sportieve dag!

Leerlingenraad en team G.S.V.

________

 

The earthquake has completely destroyed the lives of hundreds of thousands of people in Turkey and Syria. Many people are homeless and distraught. There is an urgent need for medical care, blankets, food and shelter. Together with the student council, we have come up with the idea of organizing a sponsor run. On 24 March, we want to raise money for the victims of the earthquake by walking as many laps as possible together.

The children have received a sponsor form. The children can use these, this is not necessary. All donations are paid online via iDeal, so the children do not have to go on the street with contact money.  

The children can be sponsored in two different ways:

1. Per round
You agree in advance on a certain amount per round. The participant will tell you afterwards how much he or she has walked and you transfer the amount via the website.

2. By means of a fixed amount
You agree on a fixed amount with the runner. You can transfer this amount at any time via the website. 

We hope for a fantastic yield and of course a nice joint sporting day!

Student council and team G.S.V.

€ 250 opgehaald

€ 500 opgehaald

€ 1.000 opgehaald

Eerste donatie ontvangen

10 donaties ontvangen

25 donaties ontvangen

50 donaties ontvangen

Een blogbericht geplaatst

Toon meer